Klub Młodzieżowy „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” prowadzi projekt pn. „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”, który realizowany jest w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek a finansowany ze środków Unii Europejskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest z jednej strony przywrócenie należnego miejsca naukom humanistycznym poprzez innowacyjne formy i zakres tematyczny ich prezentacji, z drugiej zaś rozwijanie wśród młodych ludzi wrażliwości, ciekawości świata, krytycznego myślenia, świadomego korzystania z mediów elektronicznych oraz umiejętności społecznych.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” prowadzi projekt pn. „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”, który realizowany jest w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek a finansowany ze środków Unii Europejskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest z jednej strony przywrócenie należnego miejsca naukom humanistycznym poprzez innowacyjne formy i zakres tematyczny ich prezentacji, z drugiej zaś rozwijanie wśród młodych ludzi wrażliwości, ciekawości świata, krytycznego myślenia, świadomego korzystania z mediów elektronicznych oraz umiejętności społecznych.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Humanistyka?! W dobie internetu, smartfonów, Facebooka? Wbrew obiegowym opiniom otaczająca nas cyfrowa rewolucja nie unieważnia dorobku nauk o człowieku i kulturze. Wiedza o mechanizmach językowych czy otaczających nas mediach jest niezbędna i umożliwia wyćwiczenie praktycznych umiejętności, bez których trudno konkurować na współczesnym runku pracy. Przekonają się o tym młodzi uczestnicy wyjątkowego projektu.

Projekt „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki” realizowany jest w formule klubu młodzieżowego, w którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne m. in. z języka polskiego, literatury, filmu, muzyki, interpretacji tekstów kultury, nowych mediów, a także realizowane będzie doradztwo rówieśnicze. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do klubu zapraszamy dzieci i młodzież, w szczególności tę, którą nie zawsze stać na rozwijanie swoich pasji czy korzystanie z oferty kulturalnej miasta i regionu.

 

Grupa objęta projektem zdobędzie umiejętności poznawcze poprzez aktywne włączenie się w zgłębianie kodu kulturowego (rozumienie świata treści, przekazów oraz idei), w krytyczne i refleksyjne interpretowanie otaczającej rzeczywistości z przekonaniem, iż możliwa jest jej zmiana na lepsze. Poczucie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym wsparte zostanie warsztatami psychologicznymi budującymi poczucie własnej wartości, rozwijającymi empatię, uczącymi radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także umiejętności współpracy wspartej udziałem w doradztwie rówieśniczym. Uczestnicy projektu przekonają się, że możliwy jest ich rozwój, doskonalenie i kształcenie, a np. teksty kultury czy zjawiska ze świata mediów elektronicznych mogą nieść za sobą ważne przesłanie i wskazówki, jak radzić sobie z otaczającą rzeczywistością. Uczestnicząc w formule doradztwa rówieśniczego, młodzi ludzie uzyskają również wsparcie w zakresie wiedzy, a także poczucie możliwości współpracy w rozwiązywaniu problemów dotyczących nauki i komunikacji społecznej.

Ponadto zostaną wyposażeni w umiejętności i kompetencje umożliwiające świadome używanie nowoczesnych technologii (m. in. warsztaty pisania tekstów prasowych i internetowych, edycji materiałów foto-wideo, prowadzenie bloga). Poznają kulturowe i psychologiczne podstawy tworzenia i odbierania rozmaitych tekstów kultury, dzięki czemu staną się dojrzalszymi, bardziej świadomymi ludźmi.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

TEMATYKA WARSZTATÓW

I. SIECIOWE EKSPERYMENTY
• Skarbiec czy śmietnik? Internet jako źródło wiedzy i niewiedzy (fake news)
• Dlaczego robimy sobie selfie? Cyfrowy narcyzm
• Bezpieczni w necie? Oblicza cyberprzemocy
• Literatura – poziom 2.0. Fanfiction – nowe praktyki kulturowe cyfrowych tubylców

II. PRACOWNIA DZIENNIKARSKA
• Newsroom i co więcej? Praca redakcji radia i telewizji
• Tnij, sklejaj, opowiadaj. Montaż materiałów audio i wideo
• Świat w mgnieniu przesłony. Kuchnia fotoreportażu
• „By język giętki…”. Sztuka felietonu Jak pisać, by inni chcieli czytać? Warsztaty dziennikarskie i edytorskie

III. MEDIALNE WYBUCHY
• Język na sprzedaż. Mechanizmy reklamy
• Rządzić językiem. Władza i mechanizmy manipulacji społecznej
• Czy rzeczywistość jest ciekawsza od fikcji? Poetyka i psychologia paradokumentów (docuscript)
• Nowy rodzic – nowe dziecko. Who is who w wizerunkach współczesnej rodziny

IV. SUBSTANCJE FILMOWE I MUZYCZNE
• Dlaczego ludzie kochają się bać? Psychologia i antropologia horroru
• Kwiat i korzenie. Utwór muzyczny w kontekście epoki
• Od Heraklesa do Batmana. Herosi w kulturze
• I żyli długo i szczęśliwie? Filmy bez happy endu
• Tak różni – tak podobni. Warsztaty interkulturowości. Miłość i zemsta w filmie i serialu

V. SKŁADNIKI MIĘKKIE
• Jak Cię słyszą, tak Cię piszą. Techniki głośnego czytania
• „Lustereczko, powiedz przecie…”. Sztuka autoprezentacji
• Zajęcia integracyjne
• Coaching rówieśniczy

CZAS TRWANIA PROJEKTU
8 kwietnia 2019 roku – 29 lutego 2020 roku

ADRESACI
Dzieci i Młodzież

BIURO PROJEKTU
Siedziba Fundacji „Vladislawia”, pl. Wolności 1, tel. 660 457 526, e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl

Projekt „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”, realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 49.875,00 zł.