Rekrutacja na warsztaty VI Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży – „Nauka i Wiedza przełamują bariery”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty w ramach VI edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty w ramach VI edycji Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Nauka i wiedza przełamują bariery”. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miasto Włocławek.

W programie VI Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży wiele cieszących się zainteresowaniem uczestników warsztatów, w tym nowości!
Geogebra – nowa matematyka – Nowość!, jedyne takie warsztaty we Włocławku!
Zakamarki pamięci – Mnemotechniki – Nowość!
Chemik – Młody Naukowiec – ekologiczne warsztaty chemiczne
Młody Twórca Innowator – innowacyjne warsztaty z podstaw robotyki, elektroniki i programowania
Warsztaty matematyczne
Pan Doktorek, Młody Medyk – warsztaty z zakresu podstaw anatomii, zdrowego stylu życia i pierwszej pomocy przedmedycznej

Tematyka i forma wszystkich warsztatów dostosowana jest do wieku uczestników. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Uwaga:
• Wszystkie warsztaty odbywać się będą w reżimie sanitarnym wynikającym z obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.
• Rodzic/Opiekun Uczestnika zobowiązany jest do zapoznania się z Procedurą Bezpieczeństwa Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w okresie pandemii COVID-19 oraz Regulaminem Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży, który znajduje się na stronie www.uovladislawia.pl w zakładce O Uniwersytecie.
• 30 minut przed rozpoczęciem pierwszych zajęć każdego kursu Rodzice/Opiekunowie otrzymują od Organizatora VI Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży informacje dotyczące przebiegu warsztatów i podpisują oświadczenia związane z bezpieczeństwem w okresie pandemii COVID-19. Podpisane oświadczenia warunkują wstęp Uczestnika na warsztaty.
• Uczestników na wszystkich warsztatach obowiązują maseczki, obowiązkowa dezynfekcja rąk i zachowanie bezpiecznego dystansu.

Zapraszamy na stronę Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży www.uovladislawia.pl , tam w zakładce Program – 6 edycja znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajęć i zasad rekrutacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 660 457 526, e- mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego Gminy Miasto Włocławek pt. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp.