Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA – edycja 6 – Nauka i wiedza przełamują bariery

VI edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży pn. „Nauka i wiedza przełamują bariery” współfinansowana jest ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pn. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp. Wszystkie zajęcia realizowane były w reżimie sanitarnym, zgodnie w wytycznymi GIS i MEN.


INFORMACJA PODSTAWOWA

VI edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży pn. „Nauka i wiedza przełamują bariery” współfinansowana jest ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pn. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp. Wszystkie zajęcia realizowane były w reżimie sanitarnym, zgodnie w wytycznymi GIS i MEN.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Zajęcia realizowane były w dwóch obszarach tematycznych: „Człowiek i Środowisko” oraz „ Człowiek i Społeczeństwo”.
W ramach obszaru „Człowiek i Środowisko” realizowane były zajęcia i warsztaty z nauk matematyczno-przyrodniczych – m.in. warsztaty matematyczne, w tym innowacyjne – geogebra, ekologiczne warsztaty chemiczne, robotyka z elementami podstaw programowania oraz zajęcia z podstaw nauk medycznych, w tym m.in. podstawy pierwszej pomocy oraz zasady i norm zdrowego stylu życia.
Obszar „Człowiek i Społeczeństwo” odnosiło  do nauk humanistyczno-społecznych obecnych w propozycjach zajęć i warsztatów. Nauka i zdobywanie wiedzy, to także kształtowanie osobowości zintegrowanej, otwartej na świat, potrafiącej podejmować konstruktywne działania a także kształtowanie charakteru i postaw patriotycznych. Przeprowadzone zostały zajęcia z mnemotechnik – warsztaty rozwijające pamięć, koncentrację, kreatywne i twórcze myślenie co w efekcie może przekładać się na bardziej efektywne przyswajanie wiedzy.
W ramach projektu wprowadzony był nowy cykl „Wykłady otwarte VLADISLAWIA” z tematyki nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistyczno-społecznych – obszar problemów w orbicie zainteresowania młodych ludzi. Wykłady poprowadzą naukowcy, specjaliści w danej dziedzinie. Będzie do doskonałe wejście w świat akademicki – kontakt z osobami i przestrzenią ze świata nauki i wiedzy.
Tylko holistyczne podejście do rozwoju młodego człowieka zapewni właściwy rozwój jego potencjału, zmniejszy zagrożenia wynikające z uzależnień różnego rodzaju, przeciwdziała patologiom społecznym i niebezpiecznej nudzie.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty warsztatów oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA www.uovladislawia.pl w zakładce Program – 6. edycja.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

1. Uczestnicy podniosą swój poziom wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistyczno-społecznych.
2. Uczestnicy zdobędą lub rozwiną swoją wiedzę z zakresu robotyki i podstaw programowania.
3. Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności matematyczne, poprzez innowacyjne metody nauczania.
4. Uczestnicy zwiększą swoje kompetencje w zakresie języka ojczystego.
5. Uczestnicy wzmocnią swoją postawę zdrowego i ekologicznego stylu życia.
6. Przeprowadzenie 15 różnorodnych warsztatów, zajęć i wykładów otwartych rozwijających wiedzę i kompetencje społeczne uczestników projektu.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

1 maja 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku

ADRESACI

Adresatami są dzieci i młodzież w wieku szkoły podstawowej i średniej.

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

• Chemik Młody Naukowiec
• O matematyce ukrytej w lesie, w ogrodzie, w szafie i za obrazem w Twoim pokoju
• Matematyka wspinaczkowa
• Matematyczny Zakątek
• Mały Medyk
• Pan Doktorek
• Robotyka – Młody Twórca – Innowator
• Zakamarki pamięci – mnemotechniki
• Geogebra – nowa matematyka
• Wykłady otwarte Vladislawia
• V Dyktando Włocławskie dla Dzieci i Młodzieży

KOORDYNATOR PROJEKTU

tel. 660 457 526, e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl