Różne światy – jedna tradycja

Fundacja „Vladislawia” zrealizowała w ramach projektu „Różne światy – jedna tradycja” cykl międzypokoleniowych warsztatów, które nawiązując do tradycji świąteczno-noworocznej budowały i wzmacniały więzi społeczne między seniorami a młodymi ludźmi, tworzyły przestrzeń dla spotkania odmiennych spojrzeń na rzeczywistość w jej różnych aspektach: emocjonalnym, poznawczym, zdrowotnym, społecznym i kulturowym.

Fundacja „Vladislawia” zrealizowała w ramach projektu „Różne światy – jedna tradycja” cykl międzypokoleniowych warsztatów, które nawiązując do tradycji świąteczno-noworocznej budowały i wzmacniały więzi społeczne między seniorami a młodymi ludźmi, tworzyły przestrzeń dla spotkania odmiennych spojrzeń na rzeczywistość w jej różnych aspektach: emocjonalnym, poznawczym, zdrowotnym, społecznym i kulturowym. Kanwą i pretekstem do tak rozumianej integracji był okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku – z jednej strony traktowany jako czas spotkań, budowania relacji, z drugiej zaś jako przypomnienie tradycji, poczucia tożsamości i przynależności do określonej społeczności a także wspólnoty wartości.
W ramach projektu „Różne światy – jedna tradycja” w dniach 17 i 18 grudnia 2019 roku przeprowadzone zostały międzypokoleniowe warsztaty z udziałem seniorów oraz młodych ludzi, które przebiegały w trzech obszarach aktywności:
– obszar aktywności artystycznej (plastycznej) – wspólne przygotowanie ozdób i dekoracji świątecznych nawiązujących do wspomnień i tradycji obu grup uczestników, budowanie więzi i nauka współpracy.
– obszar poznawczy z elementami biografii – na warsztatach seniorzy i młodzi opowiadali o swoich doświadczeniach, wspomnieniach i tradycjach świątecznych w swojej grupy pokoleniowej. Opowieści np. na temat potraw wigilijnych i bożonarodzeniowych oraz form spędzania tego czasu były pretekstem do wzmacniania postaw zdrowego żywienia i aktywności (kuchnia polska atrakcyjniejsza i zdrowsza niż fast foody a święta nie muszą być wolne od aktywności fizycznej).
– obszar integracji – wspólna nauka śpiewania kolęd to była doskonała okazja do budowania więzi, wzmacniania współpracy i współdziałania, nauka zrozumienia i tolerancji na innych, budowania poczucia przynależności i własnej wartości. W warsztatach uczestniczyli seniorzy m.in. z działającej przy Fundacji „Vladislawia” Akademii Wolontariatu oraz dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej.
Zwieńczeniem warsztatów międzypokoleniowych w ramach projektu „Różne światy – jedna tradycja” było spotkanie wigilijne podczas, którego prezentowane były prace plastyczne – ozdoby świąteczne, wspólne kolędowanie i degustacja potraw wigilijnych. Podczas wigilijnego spotkania odbyło się wspólne kolędowanie z działającym przy Stowarzyszeniu Włocławski Uniwersytet Seniora zespołem słowno-muzycznym MELODIA.

Projekt „Różne światy – jedna tradycja” finansowany był przez Gminę Miasto Włocławek.