Różne światy – jedna tradycja

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przeprowadziła cykl międzypokoleniowych warsztatów, które nawiązując do tradycji świąteczno-noworocznej budowały i wzmacniały więzi społeczne między seniorami a młodymi ludźmi, tworzyły przestrzeń dla spotkania odmiennych spojrzeń na rzeczywistość w jej różnych aspektach: emocjonalnym, poznawczym, zdrowotnym, społecznym i kulturowym.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przeprowadziła cykl międzypokoleniowych warsztatów, które nawiązując do tradycji świąteczno-noworocznej budowały i wzmacniały więzi społeczne między seniorami a młodymi ludźmi, tworzyły przestrzeń dla spotkania odmiennych spojrzeń na rzeczywistość w jej różnych aspektach: emocjonalnym, poznawczym, zdrowotnym, społecznym i kulturowym. Kanwą i pretekstem do tak rozumianej integracji był okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku – z jednej strony traktowany jako czas spotkań, budowania relacji, z drugiej zaś jako przypomnienie tradycji, poczucia tożsamości i przynależności do określonej społeczności a także wspólnoty wartości.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Przedsięwzięcie finansowane było przez Gminę Miasto Włocławek. W ramach projektu „Różne światy – jedna tradycja” przeprowadzone zostały międzypokoleniowe warsztaty z udziałem seniorów oraz młodych ludzi, które przebiegały w trzech obszarach aktywności:
• obszar aktywności artystycznej (plastycznej) – było wspólne przygotowanie ozdób i dekoracji świątecznych nawiązujących do wspomnień i tradycji obu grup uczestników, budowanie więzi i nauka współpracy.
• obszar poznawczy z elementami biografii – na warsztatach seniorzy i młodzi opowiadali o swoich doświadczeniach, wspomnieniach i tradycjach świątecznych w swojej grupy pokoleniowej. Opowieści np. na temat potraw wigilijnych i bożonarodzeniowych oraz form spędzania tego czasu były pretekstem do wzmacniania postaw zdrowego żywienia i aktywności (kuchnia polska atrakcyjniejsza i zdrowsza niż fast foody a święta nie muszą być wolne od aktywności fizycznej).
• obszar integracji – wspólna nauka śpiewania kolęd była doskonałą okazją do budowania więzi, wzmacniania współpracy i współdziałania, nauka zrozumienia i tolerancji na innych, budowania poczucia przynależności i własnej wartości.
Zwieńczeniem warsztatów międzypokoleniowych w ramach projektu „Różne światy – jedna tradycja” było spotkanie wigilijne podczas, którego prezentowane były prace plastyczne – ozdoby świąteczne, wspólne kolędowanie i degustacja potraw bożonarodzeniowych.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

• U 40 uczestników nastąpił wzrost umiejętności komunikacji społecznej międzypokoleniowej
• 40 uczestników wzmocniło swoją wzmocniło swoją wrażliwość i kreatywność
• 40 uczestników zwiększyło swoją wiedzę na temat zdrowego i aktywnego spędzania czasu
• U 100 uczestników nastąpił wzrost integracji społecznej międzypokoleniowej

CZAS TRWANIA PROJEKTU

16 grudnia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku

ADRESACI

20 seniorów działających w Akademii Wolontariatu Fundacji „Vladislawia” oraz Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora oraz 20 młodych ludzi (dzieci i młodzież) – 2 grupy po 10 seniorów i 10 młodych, po 4 h każdy warsztat. W spotkaniu wigilijnym wzięło udział ok. 100 osób – seniorów skupionych m.in. w ww. organizacjach oraz dzieci z rodzeństwem i rodzicami