Rozpoczyna się III etap Programu Badawczego

Rozpoczyna się III etap Programu Badawczego „Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”. Każdy Zespół Badawczy ma już informacje na swoim panelu dotyczące kwalifikacji do III etapu, temat projektu badawczego i dane organizacyjno-techniczne nagrania.

Zgodnie z regulaminem Programu Badawczego z początkiem maja br. Zespoły Badawcze będą nagrywały swoje Projekty Badawcze w Uczelnianym Laboratorium Chemicznym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Następnie nagrane filmy oceniać będzie Zespół w skład, którego wchodzić będą m.in. wykładowcy prowadzący warsztaty z chemii, fizyki, matematyki, przedstawiciel Prezydenta Włocławka, przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, przedstawiciel Fundacji ANWIL dla Włocławka oraz przedstawiciele włocławskich przedsiębiorstw.