Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne zajęcia i warsztaty w ramach V edycji Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty w ramach V edycji Uniwersytetu Otwartego  dla Dzieci i Młodzieży pn. Nauka i Wiedza przełamują bariery. Projekt, współfinansowany przez Gminę Miasto Włocławek”, rozpoczął się 1.05.2019 roku i trwa do 31 grudnia 2019 roku.

W czerwcu 2019 roku zorganizowaliśmy IV Dyktando Włocławskie dla Dzieci pod patronatem Prezydenta Miast Włocławek, w którym udział wzięło 100 uczniów z włocławskich szkół podstawowych w różnych grupach wiekowych. Pełna oferta V edycji Uniwerystetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży znajduje się w zakładce zakładka Program – 5 edycja.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje dot. warsztatów znajdują się w zakładce Program – 5 edycja.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 660 457 526 (od poniedziałku do piątku) lub e- mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego Gminy Miasto Włocławek pt. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp.