Startują warsztaty z chemii, fizyki i matematyki

Zgodnie z przyjętym harmonogramem Programu Badawczego rozpoczynają się warsztaty z chemii, fizyki i matematyki przygotowane specjalnie dla zespołów badawczych. Ich tematyka skonstruowana jest w ten sposób, aby doprowadzić zespoły do problematyki projektu badawczego.

Warsztaty poprowadzone będą pod okiem specjalistów – teoretyków i praktyków z dziedzin popularyzowanych w Programie Badawczym. Zespoły wcześniej na swoich platformach informatycznych otrzymują materiały do przygotowania. Warsztaty z chemii poprowadzi kierownik Uczelnianego Laboratorium Chemicznego Kujawskiej Szkoły Wyższej, chemik – fachowiec i pasjonat mgr Halina Bugajska, warsztaty z matematyki – wykładowca Wydziału Nauk Technicznych KSW, matematyk z wykształcenia i zamiłowania – dr Danuta Nowicka a warsztaty z fizyki – dr hab. Walter Wegner – wykładowca Wydziału Nauk Technicznych KSW, autor podręcznika z fizyki.