Testy kompetencyjne dla Szkół

Jeszcze w tym tygodniu, zgodnie z § 6 pkt. 3 do zgłoszonych Szkół trafią testy kompetencyjne zawierające zadania z chemii, fizyki i matematyki, przygotowane przez wykładowców Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku – Partnera Programu Badawczego.

Test kompetencyjny jest zestandaryzowanym, obiektywnym narzędziem, które pomoże Nauczycielom w wyborze 6-osobowego Zespołu Badawczego – reprezentacji Szkoły. Zgodnie z § 10 pkt. 2 Szkoły do 22 stycznia br. zgłaszają Zespoły Badawcze wyłonione na podstawie testu kompetencyjnego.