Uroczyste zakończenie I edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA – Wiedza łączy pokolenia

W dniu 3 października 2016 roku uroczyście podsumowaliśmy Projekt „Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA – Wiedza łączy pokolenia”, finansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Spotkanie rozpoczęliśmy krótkim podsumowaniem Projektu, w ramach którego przeprowadzonych zostało 6 różnorodnych form warsztatowych adresowanych do różnych grup wiekowych:

  • Ekologiczne warsztaty w laboratorium chemicznym „Młody Wynalazca” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez mgr Halinę Bugajską
  • Warsztaty z fizyki „Skąd my to wiemy?” dla uczniów szkół podstawowych prowadzone przez dr. hab. Waltera Wegnera
  • Warsztaty „Kuchnia molekularna” dla osób dorosłych 18+ prowadzone przez mgr Halinę Bugajską
  • Warsztaty wizerunku „Po drugiej stronie lustra” dla osób dorosłych 18+ prowadzone przez mgr. Sławomira Kukiełczyńskiego
  • Warsztaty „Z mobilnością w trzeci wiek” dla seniorów prowadzone przez mgr. Piotra Murszewskiego
  • Spotkania z dokumentem „Akademia Dokumentalna dla Seniora” prowadzone przez mgr Joannę Skibę

Projekt trwał, zgodnie z treścią umowy, od 10 grudnia 2015 roku do 10 października 2016 roku. Warsztaty rozpoczęły się od lutego 2016 roku i poprzedzone były kampanią promocyjną Projektu oraz rekrutację na poszczególne formy warsztatowe. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 250 osób.
Projekt realizowany był przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku. Koordynatorami Projekty były: mgr Joanna Skiba oraz mgr Monika Jabłońska
Wracając do spotkania podsumowującego. Głos zabrali: Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz Prezes Zarządu Fundacji ANWIL dla Włocławka.
Na podsumowaniu Projektu mgr Halina Bugajska przeprowadziła pokaz „Kuchni molekularnej” z degustacją potraw tej kuchni a mgr Sławomir Kukiełczyński przygotował podsumowanie warsztatów wizerunku „Co widać po drugiej stronie lustra?” Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny, który był zwieńczeniem warsztatów „Z mobilnością w trzeci wiek”. Nagrodzonych zostało 5 Uczestników, którzy przygotowali najciekawsze zdjęcia z imprez i wydarzeń sportowych. Przeprowadzony został konkurs ekologiczny, który wyłonił 10 laureatów. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac fotograficznych przygotowana przez mgr Ilonę Wilińską.

Fundacja „Vladislawia” składa serdeczne podziękowania: wszystkim Uczestnikom spotkania podsumowującego za to, że pomimo fatalnej aury znaleźli chęć i czas aby być w tym dniu z nami, Panu Rektorowi prof. Stanisławowi Kunikowskiemu za wsparcie Projektu i ciepłe słowa, Pani Prezes Małgorzacie Kosińskiej za gratulacje i wspieranie naszego pomysłu edukacyjnego, wykładowcom: mgr Halinie Bugajskiej i mgr. Sławomirowi Kukiełczyńskiemu za ciekawe prezentacje, pracownikom Działu Promocji KSW: Ilonie Wilińskiej i Markowi Specjalskiemu, pracownikom Centrum Kształcenia Podyplomowego KSW: Ewie Śmigielskiej i Annie Szymczak za nieocenioną i profesjonalną pomoc w przebiegu spotkania. Dziękujemy Klubowi „Stara Remiza” Centrum Kultury Browar B. na użyczenie konstrukcji na wystawę zdjęć.

Zapraszamy do galerii wydarzenia.