Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA – Edycja 1 – Wiedza łączy pokolenia

Głównym celem Projektu, było zapewnienie różnych form kształcenia, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami odbiorców oraz dostosowanych do ich indywidualnych możliwości. W ten sposób stworzono dostępne dla wszystkich centrum edukacji otwartej. Zrealizowanym założeniem była szeroko pojęta edukacja i zdobywanie wiedzy na temat zmieniającej się rzeczywistości oraz integracja społeczna różnych środowisk. Istotne w tym Projekcie było zbudowanie wśród uczestników warsztatów przekonania, że warto zdobywać wiedzę i można tego dokonać w sposób inny niż tradycyjny.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Projekt zrealizowano w ramach II konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA – Wiedza łączy pokolenia, jest pierwszym tego rodzaju projektem edukacyjnym we Włocławku, przygotowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku.

Głównym celem Projektu, było zapewnienie różnych form kształcenia, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami odbiorców oraz dostosowanych do ich indywidualnych możliwości. W ten sposób stworzono dostępne dla wszystkich centrum edukacji otwartej. Zrealizowanym założeniem była szeroko pojęta edukacja i zdobywanie wiedzy na temat zmieniającej się rzeczywistości oraz integracja społeczna różnych środowisk. Istotne w tym Projekcie było zbudowanie wśród uczestników warsztatów przekonania, że warto zdobywać wiedzę i można tego dokonać w sposób inny niż tradycyjny.

W ramach Projektu przygotowane zostały bezpłatne tematyczne kursy i warsztaty adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym do seniorów. Przeprowadzonych zostało, zgodnie z harmonogramem, 6 różnorodnych form edukacyjnym adresowanych do różnych grup wiekowych.

ZAKŁADANE I ZREALIZOWANE CELE PROJEKTU

 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
 2. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej,
 3. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

CZAS TRWANIA PROJEKTU

5 stycznia 2016 roku – 21 października 2016 roku

ADRESACI

Przedsięwzięcie adresowane było do dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym do seniorów.

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

 • Ekologiczne warsztaty w laboratorium chemicznym pn. „Młody Wynalazca” dla młodzieży w wieku szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone przez mgr Halinę Bugajską – kierownika Ogólnouczelnianego Laboratorium Chemicznego. W ramach warsztatów realizowane były zajęcia laboratoryjne z dwóch obszarów tematycznych: „Segreguję i sortuję a co mogę odzyskuję” oraz „Burza w szklance wody” czyli wpływ środowiska odpadów na stan wód gruntowych. Warsztaty przeprowadzone były w kwietniu 2016 roku. Udział w nich wzięło 15 młodych ludzi. Warsztaty zakończyły się przyznaniem certyfikatu.
 • Warsztaty z fizyki „Skąd my to wiemy?” dla dzieci w wieku szkoły podstawowej prowadzone przez dr. hab. Waltera Wegnera – wykładowcę Wydziału Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. W ramach warsztatów z fizyki prowadzone były doświadczenia dotyczące m.in. fizycznych właściwości materii i energii. Podczas ćwiczeń prezentowane były m.in. rezonans mechaniczny, siły elektryczne i magnetyczne, zjawiska optyczne, Kosmos i układ słoneczny, rezonans akustyczny. Warsztaty prowadzone było od lutego do czerwca 2016 roku. Udział w nich wzięło 16 dzieci. Warsztaty zakończyły się przyznaniem certyfikatu.
 • Warsztaty w laboratorium chemicznym „Kuchnia molekularna” dla dorosłych 18+ prowadzone przez mgr Halinę Bugajską. W ramach warsztatów prezentowane były metody żelifikacji produktu, sferyfikacji, emulsyfikacji i piankowanie. Przygotowywano potrawy tj. lody sorbety ze śmietankowymi bezami mrożone w ciekłym azocie, polędwiczka wieprzowa ze sferyczną pianką z buraka, kruche ciasto w towarzystwie spaghetti z kawy, kruche babeczki z pianką z pomidorów na ostro i desery – pianki z soków owocowych itp. Warsztaty trwały od kwietnia do maja 2016 roku. W warsztatach udział wzięło 15 osób. Warsztaty zakończyły się przyznaniem certyfikatu.
 • Warsztaty kreowania wizerunku „Po drugiej stronie lustra” dla dorosłych 18+ prowadzone przez mgr. Sławomira Kukiełczyńskiego – wykładowcę Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Warsztaty nauczyły jak korzystnie przedstawiać swoją osobę, a także jak zaprezentować wiedzę podczas egzaminów ustnych, obrony pracy dyplomowych, rozmów kwalifikacyjnych i wystąpień publicznych. Zajęcia pozwoliły uzmysłowić jaki wpływ mamy na to jak postrzegają nas inni oraz jaka jest rola wizerunku osoby i sposobu zachowania w kształtowaniu opinii o nas. Warsztaty i case study z autoprezentacji miały pokazać jak świadomie można pokierować wrażeniem, jakie wywieramy na innych. Były to próby pokazania siebie od jak najlepszej strony w sposób atrakcyjny, skuteczny i naturalny. W ramach warsztatów prowadzony były dramy, nagrania i potem analizy wystąpień uczestników. Spotkania warsztatowe odbyły się w marcu 2016 roku. Udział w nich wzięło 20 osób. Warsztaty zakończyły się przyznaniem certyfikatu.
 • Warsztaty „Z mobilnością w trzeci wiek” dla seniorów prowadzone przez mgr. Piotra Murszewskiego. Był to projekt szkoleniowy, na który składały się warsztaty dotyczące nowoczesnych technologii. Przedsięwzięcie skierowane było szczególnie do Uniwersytetów Trzeciego Wieku i osób w wieku 60+. Głównym celem projektu była edukacja osób w wieku 60+ poprzez zwiększenie świadomości korzyści płynących z udziału w społeczeństwie nowoczesnych technologii. Zadaniem projektu było pokazanie, że korzystanie np. z tabletu czy smartfona często może być dużo prostsze niż korzystanie z komputera, a na pewno zdecydowanie może ułatwić codzienne życie. Program warsztatów obejmował:
  • naukę podstaw obsługi komputera (włączenie/wyłączanie, start, posługiwanie się myszką)
  • nauka korzystania z serwisów internetowych, m.in. wyszukiwanie informacji
  • konfigurację i obsługę smartfona i tabletu
  • czytanie prasy w Internecie
  • korzystanie z bankowości elektronicznej
  • nauka obsługi poczty elektronicznej
  • nauka obsługi edytora tekstowego MS Word oraz komunikatora GG

Celem projektu była aktywizacja społeczna osób starszych, nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych, nabycie umiejętności wyszukiwania ciekawych informacji na różnorodne temat, stymulowanie sprawności intelektualnej ludzi starszych oraz przełamywanie barier związanych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych.
Blok obejmował 5 godzin zajęć przeprowadzonych w pracowni multimedialnej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Warsztaty odbyły się w czerwcu 2016 roku. W warsztatach udział wzięło 20 seniorów. Zakończyły się przyznaniem certyfikatów.
Konkurs Fotograficzny

W czasie trwania warsztatów nt. mobilności ogłoszony został konkurs fotograficzny dla seniorów. Uczestników zaproszono do fotografowania imprez sportowych odbywających się we Włocławku w terminie od czerwca do września. Zdjęcia nadsyłane były do Biura Fundacji “Vladislawia” do dnia 20 września, a następnie ocenione przez komisję w składzie: Monika Jabłońska, Joanna Skiba oraz Ilona Wilińska. Wybrano pięciu laureatów, których nazwiska ogłoszono w trakcie uroczystego podsumowania Projektu Laureatami zostali: Janina Gałązka, Elżbieta Ponachajba, Teresa Sikorska, Władysława Guzowska oraz Marek Cieślakiewicz. Otrzymali oni nagrody. 50 najlepszych zdjęć (10 od każdego laureata) umieszczono na ekspozycji w trakcie trwania spotkania podsumowującego.

Projekcje filmowe zorganizowane zostały w siedzibie Centrum Kultury “Browar B.” przy ul. Bechiego 4, przy współpracy ze światowym dystrybutorem produkcji dokumentalnych “DocsAgainstGravity”. Zaprezentowane filmy odnosiły się do tematów globalizacji, sporów światopoglądowych, instytucji państwa oraz problemów społecznych związanych z wiekiem senioralnym. Spotkania były doskonałą okazją do udziału w wartościowej merytorycznie projekcji oraz zdobycia poszerzonej wiedzy w danej dziedzinie. W ramach Akademii zorganizowano pokazy filmów:

17 maja – projekcja filmu “Kto Cię uczył jeździć?” – film niemiecki

Czy potrafiłbyś prowadzić samochód w ruchu drogowym Indii, jeśli uczyłeś się jeździć w Niemczech? Jak poruszać się po Japonii, gdy prawo jazdy robiło się w Stanach Zjednoczonych? Zabawny dokument, którego bohaterowie na nowo odkrywają uroki kierownicy. Mirela musiała przeprowadzić się z Niemiec do Indii, Jake ze Stanów do Japonii a Hye-Won z Korei Południowej – do Niemiec. Każdy z nich na nowo musi się zmierzyć z prowadzeniem samochodu i poznać przepisy drogowe panujące w danym kraju. Zmiana strony z lewej na prawą to tylko wierzchołek góry lodowej.. Niecierpliwa i impulsywna Mirela zaczyna prowadzić w Indiach biznes, gdzie zakup kawy może zabrać nawet dwie godziny. Jake, którego przyciągnęło Tokio, szybko odkryje, że jego ulubiony zwrot „cokolwiek” jest w ogóle nieprzetłumaczalny na język japoński. Z kolei HyeWon, której zabraknie rodzinnych tradycji, będzie musiała nauczyć się żyć w dynamicznej rzeczywistości Niemiec. „Kto cię uczył jeździć?” to nie tylko komedia o odkrywaniu nowych zasad ruchu drogowego, ale również o poszukiwaniu własnego ja w nowym miejscu i kulturze.
29 czerwca – projekcja filmu “Charlotte Rampling. Spojrzenie” – film brytyjski

Charlotte Rampling została odkryta dla kina na wybiegach światowych kreatorów mody. Już na początku kariery zagrała w filmach najważniejszych twórców tego okresu: u Viscontiego (Zmierzch bogów), Liliany Cavani (Nocny portier) czy Woody’ego Allena (Wspomnienia z gwiezdnego pyłu). Jednak choć aktorka pozostała aktywna przez kolejne dekady, a nawet podjęła się ról odgrywanych w kilku językach (poza angielskim z powodzeniem grywała po francusku i hiszpańsku), to jej aktywność została w dużym stopniu zredukowana do produkcji klasy B lub co najwyżej barwnych epizodów. Aktorka w pełni odżyła w XXI wieku, kiedy ponownie dla kina autorskiego odkryli ją Francois Ozon i Julio Medem. Następnie wystąpiła także w głośnych serialach jakościowych (Dexter, Broadchurch). Dokument Charlotte Rampling. Spojrzenie ciekawie pokazuje tę skomplikowaną twórczą drogę.

Tytuł najlepiej ilustruje moje życie – tłumaczy aktorka. – Od razu go zaakceptowałam. Jestem osobą, na którą wszyscy zawsze patrzyli i która w każdej sytuacji czuje się totalnie wyeksponowana. Rampling, słynna prowokatorka kina i wybitna brytyjska aktorka, gra w filmach już od 45 lat. Jest w wieku emerytalnym, ale wciąż pozostaje symbolem seksu. Mężczyzn nieco onieśmiela, kobiety natomiast ją kochają.
13 września – projekcja filmu “Dni, na które czekamy” -film duński

Niels Stokholm od 1975 roku jest właścicielem jednego najsłynniejszych gospodarstw w Danii o nazwie Thorshøjgaard. Ten pełen życia 80-latek to również jeden z najbardziej idealistycznych biodynamicznych rolników na świecie, traktujący naturę nie jak podwładnego, lecz partnera. Jego filozofia opiera się na trwałości i harmonii z naturą, a podejście do życia warunkuje szacunek do świata roślin i zwierząt, którym pozwala żyć w zgodzie z instynktami.

Dla Nielsa czas mierzony zegarkiem nie istnieje. Nie traktuje on Thorshøjgaard i hodowli w kategoriach tu i teraz. Ma własną wizje dla przyszłych pokoleń, a przede wszystkim nadzieję, że Matka Ziemia pozostanie urodzajna przez następne tysiąc lat. Dzięki takiemu podejściu Niels wraz z żoną Ritą wytwarzają produkty w zgodzie z kosmicznym porządkiem, które chwalą sobie nie tylko zwykli konsumenci, lecz również najsłynniejsze restauracje na świecie, w tym kopenhaska NOMA. Taka filozofia życia i rolnictwa nie spotyka się jednak z poparciem duńskich władz, które straszą Nielsa wycofaniem licencji na hodowlę bydła i prowadzenie gospodarstwa.

Czy duńskie prawo jest aż tak bezmyślne? Jakie interesy się za nim kryją? Czy działa ono na rzecz ochrony biodynamicznego modelu rolnictwa? Reżyserka filmu przez kilka lat dokumentowała życie Nielsa i jego zmaganie się z legislacyjną rzeczywistością. Film w medytacyjny sposób portretuje zupełnie wyjątkową życiową misję, jaką pełni ta niezwykła para rolników, szanujących naturę, traktujących świat jako miejsce harmonii, które powinno rozwijać się w zrównoważony sposób po to, aby zapewnić wszystkim istotom zdrową i bezpieczną przyszłość. Zwolnione tempo zdjęć i szczególnego rodzaju muzyka powodują, że film zmienia się w wyjątkowy wizualny poemat ku czci duchowych idei, które człowiek jest nadal jeszcze w stanie wcielić w życie

W projekcie udział wzięło 60 osób.

 • Uroczyste podsumowanie Projektu Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA – Wiedza łączy pokolenia

W dniu 3 października 2016 roku uroczyście podsumowaliśmy Projekt „Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA – Wiedza łączy pokolenia”, finansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka. Spotkanie rozpoczęliśmy krótkim podsumowaniem Projektu przygotowanym przez jego koordynatorów: Joannę Skibę i Monikę Jabłońską. Następnie głos zabrali: Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz Prezes Zarządu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Na podsumowaniu Projektu mgr Halina Bugajska przeprowadziła pokaz „Kuchni molekularnej” z degustacją potraw tej kuchni a mgr Sławomir Kukiełczyński przygotował podsumowanie warsztatów wizerunku „Co widać po drugiej stronie lustra?” Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny, który był zwieńczeniem warsztatów „Z mobilnością w trzeci wiek”. Nagrodzonych zostało 5 Uczestników, którzy przygotowali najciekawsze zdjęcia z imprez i wydarzeń sportowych. Przeprowadzony został konkurs ekologiczny, który wyłonił 10 Laureatów w składzie:

Halina Sarnowska, Dariusz Knotowski, Janina Hejmanowska, Alina Ostrowska, Maja Skiba, Janina Gałązka, Mirosława Kunikowska, Krystyna Kura, Stanisław Ostrowski, Elżbieta Ponachajba, Wszyscy ww. otrzymali dyplomy i nagrody.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac fotograficznych przygotowana przez Ilonę Wilińską.

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Monika Jabłońska

tel. 660 457 526, e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl

mgr Joanna Skiba

tel. 660 719 054, e-mail: international@ksw.wloclawek.pl