Uwaga! Uczestnicy warsztatów „Biologia jest cool”

Na prośbę dr Marii Palińskiej – prowadzącej warsztaty “Biologia jest cool”, która ze względów służbowych będzie nieobecna we Włocławku w dniu 30 listopada br., uprzejmie informuję, iż ostatnie warsztaty z tego cyklu w tegorocznej edycji przesunięte są z 30 listopada br. na sobotę 9 grudnia na godzinę 11.30.

Wtedy też będą wręczane certyfikaty zakończenia zajęć. Miejsce warsztatów pozostaje bez zmian czyli siedziba Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Komunalna 4.