Zajęcia w ramach projektu „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie”

Przypominamy, że Fundacja na Rzecz Rozwoju WSHE „Vladislawia” prowadzi bezpłatne zajęcia sportowe realizowane w ramach projektu „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie!”

finansowane z grantu Fundacji „ANWIL dla Włocławka” w ramach konkursu AKTYWNI 50+. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z zajęć.

tu galeria…