Zakończenie V edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w dniu 20 grudnia 2019 roku uroczyście zakończyła V jubileuszową edycję Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży. Spotkanie odbyło się w Auli Collegium Minus KSW pl. Wolności 1.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w dniu 20 grudnia 2019 roku uroczyście zakończyła V jubileuszową edycję Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży. Spotkanie odbyło się w Auli Collegium Minus KSW pl. Wolności 1.

Podczas spotkania zostały wręczone certyfikaty uczestnikom zajęć i warsztatów. Grupa z warsztatów z robotyki Młody Twórca – Innowator przygotowała pokaz.

Fundacja „Vladislawia” od pięciu lat prowadzi zajęcia i warsztaty z nauk społecznych, humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. To jedyny w mieście bezpłatny projekt edukacyjny adresowany do dzieci i młodzieży w formule uniwersytetu otwartego. Każda jego edycja przebiega pod hasłem „Nauka i Wiedza przełamują bariery”, w ramach dwóch obszarach tematycznych: „Człowiek i Środowisko” oraz „ Człowiek i Społeczeństwo”.
W tegorocznej edycji, w ramach obszaru „Człowiek i Środowisko” realizowane były m.in. warsztaty matematyczne, ekologiczne warsztaty chemiczne, zajęcia z robotyki zawierające podstawy programowania, elektroniki i pracy z obiektami w 3D oraz zajęcia z podstaw nauk medycznych, w tym m.in. podstawy pierwszej pomocy oraz zasady i normy zdrowego stylu życia.
Obszar „Człowiek i Społeczeństwo” odnosił się do nauk humanistyczno-społecznych obecnych w propozycjach zajęć i warsztatów. Nauka i zdobywanie wiedzy, to także kształtowanie osobowości zintegrowanej, otwartej na świat, potrafiącej podejmować konstruktywne działania a także kształtowanie charakteru i postaw patriotycznych. W ramach projektu przeprowadzona została IV edycja Włocławskiego Dyktanda dla Dzieci i Młodzieży pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławek. Przeprowadzone były warsztaty dziennikarskie i public relations a także cykl zajęć z zakresu świadomego korzystania z internetu, nowych mediów i przeciwdziałania cyberprzemocy i analfabetyzmu funkcjonalnego. Nie zabraknie również cieszących się coraz większą popularnością gier planszowych rozwijających kompetencje poznawcze i społeczne.
V edycja Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży współfinansowana był przez Gminę Miasto Włocławek.

Więcej o projekcie