Zespół Oceniający Projekty Badawcze intensywnie pracuje nad oceną projektów badawczych

To już ostatnie godziny pracy członków Zespołu Oceniającego Projekty Badawcze.

Do 20 maja 2017 roku przesłane zostaną do koordynatora Programu Badawczego oceny oraz rekomendacje dotyczące nagrania projektu badawczego, który może spełniać warunki materiału dydaktycznego dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie nauk ścisłych.

W skład Zespołu Oceniającego Projekty Badawcze wchodzą przedstawiciele Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Fundacji ANWIL dla Włocławka, Urzędu Miasta Włocławek, Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty Oddział we Włocławku, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku