Galeria Ekologiczne warsztaty w laboratorium chemicznym „Mały Odkrywca”.