Galeria Zakończenie ekologicznych warsztatów w laboratorium chemicznym „Mały Odkrywca”.