Art Inspiracja 1 – Umowa z uczestnikiem projektu (wzór)