Art Inspiracja 2 – Umowa z uczestnikiem projektu (wzór)