Kreatywne wakacje – Edycja 3 – 2017

To Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.
Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowaliśmy dziesięć propozycji zajęć wakacyjnych.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała dla najmłodszych Włocławian propozycję ciekawego i twórczego spędzenia czasu letniego w ramach projektu KREATYWNE WAKACJE. Fundacja realizuje już trzecią edycję.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

To Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.
Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowaliśmy dziesięć propozycji zajęć wakacyjnych. Rekrutacja trwała do 24 czerwca 2017 roku. Zajęcia przeprowadzone zostaną w lipcu 2017 roku.

Regulamin KREATYWNYCH WAKACJI /w załączniku do maila/

Karta Zgłoszenia /w załączniku do maila/

 

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

 1. Doskonalenie u młodych osób efektywnego sposobu porozumiewania się z innymi ludźmi.
 2. Eliminowanie barier komunikacyjnych.
 3. Nauka praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości na zajęciach w sytuacjach symulowanych (scenki rodzajowe).
 4. Poszerzenie wiadomości uczniów nt. wpływu stresu na ciało i psychikę.
 5. Rozwijanie samopoznania, samoświadomości, umiejętności koncentracji na własnych doznaniach emocjonalnych
 6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 7. Rozwijanie potrzeby współpracy i współdziałania.
 8. Kształtowanie charakteru i silnej woli.
 9. Poprawa kondycji fizycznej.
 10. Zdobycie wiadomości na temat zdrowego odżywiania.
 11. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z presją społeczną otoczenia.
 12. Promocja zdrowego stylu życia.
 13. Rozbudzenie potrzeby aktywności na świeżym powietrzu i obserwacji przyrody.
 14. Zdobycie umiejętności wyrażania emocji poprzez ruch i taniec

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01 czerwca 2017 roku – 30 września 2017 roku

 

ADRESACI

KREATYWNE WAKACJE adresowane są do dzieci w wieku szkoły podstawowej i do młodzieży w wieku gimnazjalnym z terenu Włocławka.

 

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

 • Co w nas drzemie
 • Letnia łąka pełna kwiatów
 • Parkowe abecadło
 • Razem skuteczniej
 • Skrzydlaci przyjaciele
 • Super drużyna
 • Wakacje w ruchu
 • Warsztaty cukiernicze
 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty taneczne

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Ewa Śmigielska, ewa.smigielska@ksw.wloclawek.pl, tel. 660 717 370