Człowiek i społeczeństwo – zajęcia w ramach 1 edycji UOV

W ramach obszaru tematycznego Człowiek i społeczeństwo, przygotowaliśmy następujące warsztaty i pokazy:


Po drugiej stronie lustra – warsztaty kreowania wizerunku

Warsztaty mają nauczyć jak korzystnie przedstawić swoją osobę, a także zaprezentować wiedzę podczas egzaminów ustnych, obrony prac dyplomowych rozmów kwalifikacyjnych i wystąpień publicznych. Zajęcia pozwolą uzmysłowić jaki wpływ mamy na to jak postrzegają nas inni oraz jaka jest rola wizerunku osoby i sposobu zachowania w kształtowaniu opinii o nas. Warsztaty i case study z autoprezentacji mają pokazać jak świadomie można pokierować wrażeniem, jakie wywieramy na innych. Jest to próba pokazania siebie, od jak najlepszej strony w sposób atrakcyjny, skuteczny i naturalny. W ramach warsztatów będą prowadzone dramy, nagrywane i potem analizowane wystąpienia uczestników. Warsztaty zakończą się otrzymaniem certyfikatu.


Akademia dokumentalna dla seniora

Projekcje filmowe zorganizowane zostaną w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku przy współpracy ze światowym dystrybutorem produkcji dokumentalnych „Docs Against Gravity”. Zaprezentowane filmy odnosić się będą do tematów globalizacji, sporów światopoglądowych, instytucji państwa oraz problemów społecznych związanych z wiekiem senioralnym. Spotkania będą doskonałą okazją do udziału w wartościowej merytorycznie projekcji oraz zdobycia poszerzonej wiedzy w danej dziedzinie. Rzeczywistość filmowa często wymaga interpretacji, wyrażenia opinii i wspólnej dyskusji, stąd też aktywny udział w spotkaniach pozwoli na nawiązanie twórczego sporu wśród uczestników i zajęcie stanowiska w istotnych sprawach współczesnego świata. Po każdej projekcji przewidziana jest dyskusja z ekspertem w danej dziedzinie. Spotkania będą odbywały się trzykrotnie podczas trwania projektu.


Z mobilnością w trzeci wiek

Zajęcia w tej sekcji mają za zadanie przybliżyć uczestnikom (seniorom) podstawowe możliwości w zakresie wykorzystania smartfonów i tabletów w życiu codziennym (wyszukiwanie informacji, poruszanie się po mieście, bezpłatne aplikacje promujące aktywny i zdrowy styl życia, obsługa bankowości internetowej itp.). Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z technicznymi parametrami wykonywania zdjęć za pomocą urządzeń mobilnych. Zwieńczeniem tego kursu będzie konkurs oraz wystawa dla wszystkich uczestników. Zadaniem do realizacji będzie udział w imprezach sportowych we Włocławku, wykonanie zdjęć w trakcie ich trwania oraz przesłanie ich do organizatora. Na zakończenie projektu najlepszych 50 fotografii będzie zaprezentowanych na wystawie podczas imprezy kończącej projekt.