Człowiek i środowisko – zajęcia w ramach 1 edycji UOV

W ramach obszaru tematycznego Człowiek i środowisko, przygotowaliśmy następujące warsztaty i pokazy:


Młody Wynalazca

W ramach warsztatu Młody Wynalazca realizowane będą zajęcia laboratoryjne z dwóch obszarów tematycznych: „Segreguję i sortuję, a co mogę odzyskuję” oraz „Burza w szklance wody” czyli wpływ składowiska odpadów na stan wód gruntowych. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.


Kuchnia molekularna

Realizowane będą zajęcia laboratoryjne, na których uczestnicy przygotowują potrawy z zastosowaniem ciekłego azotu i suchego lodu. Warsztaty zakończą się otrzymaniem certyfikatu.


Skąd my to wiemy?

Realizowane będą zajęcia w laboratorium fizyki, podczas których prowadzone będą doświadczenia dotyczące fizycznych właściwości materii i energii. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.