Fundacja „Vladislawia” otrzymała dwa granty w projekcie „Aktywni 50+” Fundacji Anwil dla Włocławka

Fundacja „Vladislawia” otrzymała dofinansowanie do dwóch projektów w konkursie grantowym Fundacji Anwil dla Włocławka pt. „Aktywni 50+”.

W latach 2015/2016 realizowane będą projekty: „Międzypokoleniowa Tożsamość Europejska” oraz projekt w partnerstwie z AZS WSHE pt. „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie!”.