Galeria Świat bajek Janusza Korczaka – warsztaty literacko-artystyczne