Świat bajek Janusza Korczaka – Warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci z okazji ogólnopolskiej konferencji korczakowskiej we Włocławku

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przeprowadziła dla włocławskich dzieci warsztaty literacko-artystyczne pt. „Świat bajek Janusza Korczaka” połączone z konkursem plastycznym z nagrodami.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przeprowadziła dla włocławskich dzieci warsztaty literacko-artystyczne pt. „Świat bajek Janusza Korczaka” połączone z konkursem plastycznym z nagrodami.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Przedsięwzięcie finansowane było przez Gminę Miasto Włocławek. Celem projektu była z jednej strony popularyzacja idei pedagogicznej Janusza Korczaka, a z drugiej – wzmocnienie wrażliwości i wyobraźni najmłodszych. Podczas warsztatów czytano dzieciom fragmenty bajek autorstwa Janusza Korczaka (m.in. „Król Maciuś Pierwszy”). Następnie dzieci przygotowywały prace plastyczne nawiązujące do wysłuchanych bajek. Przeprowadzony był konkurs z nagrodami i upominkami. Projekt adresowany był do 60 dzieci ze szkół podstawowych. Przedsięwzięcie organizowano w okazji odbywającej się w październiku ogólnopolskiej konferencji korczakowskiej pt. „Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie – dziecko i wychowanie”, którego organizatorem jest m.in. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warsztaty literacko-plastyczne wraz z konkursem plastycznym przeprowadzili m.in. współpracujący z Fundacją „Vladislawia” studenci z Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie”. Przygotowana została wystawa prac plastycznych wraz z rozstrzygnięciem konkursu.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

• 45 osób zwiększyło swoją wiedzę na temat działalności bajkopisarskiej Janusza Korczaka
• 50 osób wzmocniło swoją wrażliwość i kreatywność
• 50 osób zwiększyło swoją wiedzę na temat działalności pedagogicznej Janusza Korczaka

CZAS TRWANIA PROJEKTU

16 października 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku

ADRESACI

Dzieci z włocławskich szkół podstawowych