Akademia Dokumentalna Seniora – Człowiek i społeczeństwo – 1 edycja UOV


Charakterystyka:

Projekcje filmowe zorganizowane zostaną w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku przy współpracy ze światowym dystrybutorem produkcji dokumentalnych „Docs Against Gravity”. Zaprezentowane filmy odnosić się będą do tematów globalizacji, sporów światopoglądowych, instytucji państwa oraz problemów społecznych związanych z wiekiem senioralnym. Spotkania będą doskonałą okazją do udziału w wartościowej merytorycznie projekcji oraz zdobycia poszerzonej wiedzy w danej dziedzinie. Rzeczywistość filmowa często wymaga interpretacji, wyrażenia opinii i wspólnej dyskusji, stąd też aktywny udział w spotkaniach pozwoli na nawiązanie twórczego sporu wśród uczestników i zajęcie stanowiska w istotnych sprawach współczesnego świata. Po każdej projekcji przewidziana jest dyskusja z ekspertem w danej dziedzinie. Spotkania będą odbywały się trzykrotnie podczas trwania projektu.


 

Liczebność grupy: do 80 osób na każdym spotkaniu

Uczestnicy: 50+

Terminy spotkań:

Spotkania odbywać się będą w maju, czerwcu i we wrześniu 2016 roku

  • 17 maja
  • 29 czerwca
  • 13 września

Każde spotkanie rozpoczyna się o godz.18.00

Miejsce: Centrum Kultury Browar B. we Włocławku, ul. Łęgska 28, sala kameralna

Zapisy do dnia: I spotkanie do dnia 16 maja, II spotkanie do dnia 28 czerwca, III spotkanie do dnia 12 września. Informacje o zasadach rekrutacji SŁUCHACZE