Po drugiej stronie lustra – warsztaty kreowania wizerunku – Człowiek i społeczeństwo – 1 edycja UOV


Charakterystyka

Warsztaty mają nauczyć jak korzystnie przedstawić swoją osobę, a także zaprezentować wiedzę podczas egzaminów ustnych, obrony prac dyplomowych rozmów kwalifikacyjnych i wystąpień publicznych. Zajęcia pozwolą uzmysłowić jaki wpływ mamy na to jak postrzegają nas inni oraz jaka jest rola wizerunku osoby i sposobu zachowania w kształtowaniu opinii o nas. Warsztaty i case study z autoprezentacji mają pokazać jak świadomie można pokierować wrażeniem, jakie wywieramy na innych. Jest to próba pokazania siebie, od jak najlepszej strony w sposób atrakcyjny, skuteczny i naturalny. W ramach warsztatów będą prowadzone dramy, nagrywane i potem analizowane wystąpienia uczestników. Warsztaty zakończą się otrzymaniem certyfikatu.


 

Autor warsztatu i prowadzący: mgr Sławomir Kukiełczyński

Liczba godzin: 15

Liczebność grupy: 16 osób

Uczestnicy: 18+

Terminy warsztatów:

Warsztaty odbywać się będą w marcu 2016 roku

  • 9 marca
  • 16 marca
  • 23 marca
  • 30 marca

Początek, godz.16.00

Na pierwszych zajęciach grupa może ustalić z wykładowcą harmonogram kolejnych spotkań.

Miejsce odbywania zajęć: Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, sala nr 21 A (II p.)

Zapisy do dnia: 29 lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Informacje o zasadach rekrutacji SŁUCHACZE

Rekrutacja zamknięta