Wakacje ze Strikersami na Zakręcie

Grupa nieformalna STRIKAS, Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku zrealizowali projekt pt. „Wakacje ze Strikersami na Zakręcie” w ramach konkursu grantowego „Wakacje z Fundacją”, finansowanego przez Fundację ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. Wszystkie zajęcia realizowane były w reżimie sanitarnym, zgodnie w wytycznymi GIS i MEN w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.


 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt skierowany był do 15 dzieci z Włocławka, które ze względów ekonomiczno-społecznych nie mogą wyjechać na wakacje poza swoje miejsce zamieszkania. Uczestniczyli w nim m.in. podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, zamieszkujący osiedle socjalne Zakręt, które oddalone jest od centrum Włocławka o ok. 10 km. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
W dniach od 6 lipca do 31 lipca 2020 r. zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Wakacje ze Strikersami na Zakręcie”. Odbyły się one, ze względów bezpieczeństwa w okresie pandemii, na osiedlowym boisku na osiedlu Zakręt.
Zrealizowano 12 warsztatów sportowych, podczas których uczestnicy w wieku 6-12 lat rozwinęli swoje umiejętności sportowe i poprawiły kondycję. Zapoznały się zasadami gry w piłkę nożną i siatkową. Ponadto uczestnicy poznały różne gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu. W ramach warsztatów sportowych odbyła się pogadanka edukacyjna nt. zasłużonych i wyróżniających się sportowców pochodzących z różnych krajów. Uczestnicy w poniedziałki ćwiczyli koordynację przy użyciu pachołów m.in.: slalom z piłką i bez piłki; w środy były zajęcia ruchowe: bieganie, skakanie z drabinkami; w piątki przeprowadzone były zajęcia szybkościowe: bieganie na czas od znaczników danego koloru do pachołka i z powrotem. Na zakończenie piątkowych warsztatów odbywały się mecze ze słodkim poczęstunkiem. Dzieci podczas meczu ubrane były w jednakowe stroje sportowe, zakupione w ramach projektu.
W ramach projektu zrealizowano 4 warsztaty techniczno-kreatywne. W ramach realizacji zajęć wykorzystane zostały materiały z recyklingu, które posłużyły do wykonania ozdób, takich jak kwietniki z opon. Stanowią one ozdobę osiedlowego boiska – jedynego miejsca, gdzie dzieci na osiedlu socjalnym Zakręt, mogą aktywnie spędzać czas. Zajęcia odbywały się w poniedziałki. Warsztaty kończyły się pracami porządkowymi na boisku m.in.: sprzątanie boiska, malowanie bramek, słupków do piłki siatkowej, sadzenie kwiatów w wykonanych kwietnikach, rozsypanie piachu na boisku do piłki siatkowej, malowanie ławek i stolików na boisku.
Warsztaty w ramach projektu przeprowadzili rodzice, zamieszkujący osiedle Zakręt – Wolontariusze MOPR. Realizacja zajęć pozwoliła dzieciom i młodzieży na aktywne, atrakcyjne i zdrowe zagospodarowanie czasu wolnego podczas wakacji. Dzięki ich realizacji uczestnicy rozwinęli swoje zainteresowania i pasje podczas warsztatów sportowych i techniczno-kreatywnych. W dniu 31 lipca 2020 r. odbył się uroczysty piknik integracyjny na zakończenie projektu, podczas którego zaprezentowały się dzieci w sportowej rozgrzewce w zakupionych strojach. Dzieci dzięki w/w działaniom aktywnie spędziły swój wolny czas podczas wakacji. Zajęcia nauczyły dzieci szacunku do otaczającego środowiska. Ponadto projekt służył integracji i aktywizacji dzieci z różnych środowisk. Odnowiony teren osiedlowych boisk będzie służył dzieciom z osiedla Zakręt w podtrzymaniu aktywności sportowej i nauczonych technik sportowych gry w piłkę, z którymi zapoznały się podczas realizacji projektu.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01 lipca 2020 roku – 31 sierpnia 2020 roku

ADRESACI

15 dzieci z Włocławka (Osiedle Zakręt)

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

  • Warsztaty sportowe
  • Warsztaty techniczno-kreatywne